Mẫu Hợp Đồng VP

CÔNG TY TNHH TM &XNK DVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

 HĐ số……                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   

                                                     HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ UỶ QUYỀN

                                               (KHU VỰC MIỀN TÂY) Số: 16 /HĐKT

- Căn cứ Luật Thương Mại

- Căn cứ Nghị định số 25/CP ban hành ngày 25 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đại lý mua bán hàng hóa.

- Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên ngày 01 tháng 03 năm 2010

Bên A: CÔNG TY TNHH TM & XNK DVN

 VP CTY  : SN 15 Đường Tây Thạnh – P Tây Thạnh - Quận Tân Phú  - TPHCM .

Điện thoại: 086.67.68.797 - Di động: 0907.825.696

Đại diện: Bà Trần Ngọc Hảo  - chức vụ : Giám Đốc

Bên B: …………………………………………………………………………

Địa chỉ:

Ngày sinh: ……….. CMND số: ………..  Ngày cấp: …………     Nơi cấp: ……………

Tài khoản số: ……………    Ngân hàng ……………….

Điện thoại/fax: …………..   Di động: ………………..

Địa chỉ Văn phòng: ………………………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày….. tháng … năm 2010. Hai bên cùng thoả thuận ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Điều khoản chung

Bên B  làm đại lý bao tiêu cho Bên A các sản phẩm ô,dù du lịch ,quảng cáo che mưa che nắng sản xuất và kinh doanh. Bên B tự trang bị cơ sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi và hoàn toàn chịu trách nhiệm tất cả hàng hóa đã giao trong việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển. Bên B bảo đảm thực hiện đúng các biện pháp tồn trữ, giữ được phẩm chất hàng hóa như Bên A đã cung cấp, đến khi giao cho người tiêu thụ.

Điều 2: Phương thức giao nhận

Bên A giao hàng đến cửa hàng của Bên B hoặc tại địa điểm thuận tiện do Bên B chỉ định.

Bên B đặt hàng với số lượng, loại sản phẩm cụ thể… bằng điện thoai, email,yahoo chat.

- Thời gian giao hàng: Không quá 3 ngày ( chỉ tính theo giờ làm việc ) kể từ khi bên A nhận được tiền chuyển khoản hoặc tiền mặt của bên B.

Điều 3 : Phương thức thanh toán

- Bên B thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên A tương ứng với giá trị số lượng hàng giao.

- Bên A giao hàng cho bên B khi đã kiểm tra thông tin chuyển khoản hoặc nhận được tiền của bên B.

Điều 4: Giá cả

- Các sản phẩm cung cấp cho Bên B được tính theo giá bán lẻ, do bên A quy định:

+ Giá bán được hai bên thỏa thuận bằng bảng báo giá cụ thể được niêm yết trên thị trường

+ Bên A Chiết khấu cho bên B tổng giá trị tiền hàng bán ra thị trường là 25 %  

- Giá cung cấp này có thể thay đổi theo thời gian nhưng Bên A sẽ thông báo trước cho Bên B ít nhất là 7 ngày. Bên A không chịu trách nhiệm về sự chênh lệch giá trị tồn kho do chênh lệch giá nếu có xảy ra.

- Tiền hoa hồng chiết khấu được cộng thẳng vào tài khoản cho bên B vào ngày 28 hàng tháng .

 Điều 5: Bảo hành :Bên A bảo hành riêng biệt cho từng sản phẩm cung cấp cho Bên B trong trường hợp Bên B tiến hành việc tồn trữ, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng và giám sát, nghiệm thu đúng với nội dung đã huấn luyện và phổ biến của Bên A.

Điều 6: Trách nhiệm hai bên

* Trách nhiêm bên A

- Bên A cung cấp cho Bên B chi phí làm băng zôn quảng cáo nhưng không vượt quá 100.000đ. .( trong những đợt có trương trình khuyến mại của công ty )

- Bên A cung cấp cho Bên B chi phí làm Biển hiệu văn phòng nhưng không vượt quá 400.000đ. .

- Bên A cung cấp cho Bên B dụng cụ giá đỡ để hàng ô ,dù bằng inốc.số lượng cấp bằng các đại lý bán lẻ do bên B phát triển được .số lượng được tính theo hợp đồng bên B ký được .

- Bên A hướng dẫn cho nhân viên của Bên B những kỹ thuật cơ bản để có thể thực hiện việc bảo quản và tư vấn bán hàng đúng cách.

- Mọi hoạt động quảng cáo do Bên B tự thực hiện, nếu có sử dụng đến logo hay nhãn hiệu hàng hóa của Bên A phải được sự đồng ý của Bên A.

- Khi hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng bên A phải có trách nhiệm hoàn lại số tiền 10.000.000đồng (Mười triêu đồng )cho bên B . số tiền được hoàn khi bên B đã thu hàng hóa và các dụng cụ có liên quan trong hợp đồng đã bàn giao trả lại cho bên A .( trong trương hơp mất mát hoăc hư hỏng thì bên B có trách nhiêm bồi thường ).

* Trách nhiệm bên B

- Bên B có trách nhiệm đặt cọc tiền hàng số tiền 10.000.000 đồng ( số tiền trên là số tiền đặt cọc để làm giàng buộc giữa hai bên )

- Bên B có trách nhiệm quản lý hàng và triển khai kinh doanh trên thị trường . hàng tháng phải lâp kế hoạch báo cáo cụ thể hàng hóa cũng như hoạt động kinh doanh của tõng tỉnh cũng như các đại lý .thông qua các phương tiện như dvtmhanghoa@gmail.com .dvtmhanghoadvn@yahoo.com . điện thoại .

- Khi hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng bên B phải có trách nhiệm thu hàng hóa và các dụng cụ có liên quan trong hợp đồng đã bàn giao trả lại cho bên A .( trong trương hơp mất mát hoăc hư hỏng thì bên B có trách nhiêm bồi thường ).

Điều 7: Thời hạn hiệu lực, kéo dài và chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng này có giá trị ….. năm kể từ ngày ký. Nếu cả hai bên mong muốn tiếp tục hợp đồng, các thủ tục gia hạn phải được thỏa thuận trước khi hết hạn hợp đồng trong thời gian tối thiểu là 15 ngày.

- Trong thời hạn hiệu lực, một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước cho Bên kia biết trước tối thiểu là 30 ngày.

Điều 8: Bồi thường thiệt hại

- Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A giá trị thiệt hại do mình gây ra ở các trường hợp sau

1. Bên B yêu cầu đơn đặt hàng đặc biệt, Bên A đã sản xuất nhưng sau đó Bên B hủy bỏ đơn đặt hàng đó.

2. Bên B hủy đơn đặt hàng khi Bên A trên đường giao hàng đến Bên B.

- Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia nếu có.

Điều 9: xử lý phát sinh và tranh chấp

Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa thuận giải quyết. Những chi tiết không thể trong hợp đồng này, nếu có xảy ra, sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật thương mại, Nghị định 25/CP và pháp lệnh hiện hành.

Nếu hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được phân xử tại Tòa kinh tế . Quyết định của tòa án là cuối cùng mà các bên phải thi hành.Phí tòa án sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

                         ĐẠI DIỆN BÊN B                            ĐẠI DIỆN BÊN A

newletter.header

© Công ty Cổ Phần Đầu Tư DVN

81 ĐHT 30 - P.Đông Hưng Thuận - Q.12 - Tp.HCM - ĐT:0862558311

(Gần cổng trường THCS Phan Bội Châu) 0914557446

WebDoanhNghiep.biz thiết kế web này